• page_banner22

สินค้า

  • สูงสุด ขาย
    Goodtime Gummies Mylar Pouch พร้อมฟิล์มเลเซอร์พราว

    Goodtime Gummies Mylar Pouch พร้อมฟิล์มเลเซอร์พราว

    ตู้โชว์ผลิตภัณฑ์หลักเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 1. งานศิลปะการออกแบบ 2. กระบอกกราเวียร์ 3. วัตถุดิบ 4. การแบ่งหรือการตัด 5. การพิมพ์กราเวียร์ 6. การตรวจสอบการพิมพ์ 7. การเคลือบแบบไร้ตัวทำละลาย 8. ห้องผู้สูงอายุ 9. การทำถุง 10. การควบคุมคุณภาพ 11. คลังสินค้าสินค้า ...